TidsregistreringGiv personale og "medarbejdere" overblik - og spar tid.


Med EasyKom Plus er det muligt for "medarbejdere" i beskyttede værksteder m.m. selv at registrere deres mødetid, og hvornår de går hjem.

Endvidere er det muligt at oprette de opgaver "medarbejderne" skal løse i løbet af dagen. De kan herefter melde sig på opgaverne, hvilket giver overblik over hvor mange der er på de forskellige opgaver og tidsforbruget.Statistikker


Som følge at registreringen giver EasyKom Plus mulighed for udtræk af relevante data.
Det kan være den enkelte "medarbejders" fremmøde/ fravær eller en samlet oversigt over en gruppe af "medarbejdere".

Der er meget tid at spare på diverse indberetninger og løn/dusør udbetalinger. Der kan udtrækkes en statistik for hver medarbejder med faktisk arbejdstid evt. fratrukket pauser.

Statistikken viser ligeledes antal arbejdsdage, dage med fremmøde, sygedage og ferie/fridage.