Referencer BB-JSkanderborg kommune Voksenhandicap & Psykiatri:

DataSign fik efter EU-udbud tildelt opgaven at digitalisere Voksenhandicap & Psykiatri området i Skanderborg kommune.

Kontrakten blev indgået december 2009, og implementeringen påbegyndt januar 2010.
Opgaven bestod bl.a. i at udrulle det socialfaglige værktøj BB-J hos alle i udførerledet samt konvertere data fra tidligere anvendte systemer. 
Herunder bl.a. en af Danmarks største institutioner ” Landsbyen Sølund” med 800 licenser. Her skulle der ligeledes konverteres en større mængde data fra et tidligere anvendt system.

Systemet afvikles via Skanderborg Kommunes servere på en SQL database via Citrix og har snitflader til bl.a. CPR/ DPR register - ESDH system – Outlook – DLI – Afregningssystem og PBS.

Systemet er opsat med fælles fokusområder (fælles sprog), hvilket giver optimal mulighed for videndeling mellem udvalgte institutioner (botilbud/aktivitetscentre) samt overordnet ledelsesinfo.

Ligeledes behandles magtanvendelser elektronisk i såvel udførerledet som forvaltningen.

Silkeborg Kommune Handicap & Psykiatriområdet

Efter afholdt annoncering efter tilbudslovens kapitel 6 A fik DataSign opgaven at digitalisere Handicap & Psykiatriområdet i Silkeborg Kommune.

Kravet var at systemet skulle kunne arbejde sammen med kommunes øvrige systemer for at forenkle arbejdsgangen samt understøtte det faglige arbejde med borgerne og give et større overblik i hverdagen.

Det socialfaglige system BB-J er nu implementeret i Silkeborg kommunes 29 institutioner.

Aftalen omfatter samtlige moduler i BB-J:
grundmodul, afdelinger, personale, fælles fora, intern mail, kalender, handleplan, pædagogiske udviklingsplaner, effektmåling, medicin, huslejeberegning, afregningssystem, statistik, magtanvendelse, videndeling, ressourcestyring, dokumenthåndtering, registreringer, aktindsigt.

Systemet afvikles via Silkeborg kommunes servere på en SQL database via Citrix og har snitflader til bl.a. HR systemet IDM – CPR-Direkt – ESDH systemet Acadre og Outlook.

Desuden er der opkobling til DLI og elektronisk håndtering af magtanvendelser I såvel udførerledet som på forvaltningen.

Aabenraa kommune Børn & Unge:

Institutioner bruger BB-Journal som deres værktøj i det daglige arbejde med Børn & Unge i forhold til den pædagogiske plan og deres behandlingsplaner. Kommunens overordnede procedurer og kvalitetskrav er integreret i systemet - bl.a. medicinmodulet. 


Dokumenthåndteringsmodulet giver mulighed for at importere post og mail direkte til den enkelte sag. Dokumenter kan ligeledes lagres under sagen. Dokumenterne kan arkiveres i ESDH systemer hos Aabenraa kommune benyttes Acadre.Næstved Kommune Børn & Ungeområdet

Alle institutioner under børneområdet anvender BB-Journal. Systemet anvendes bl.a. til daglig dokumentation, men også i arbejdet med handleplaner og udviklingsplaner, medicinering m.m.

Modulet dokumenthåndtering anvendes til daglig dokumenthåndtering som erstatning for ESDH systemet.

Lemvig kommune Voksen Handicap & psykiatri:

Lemvig kommune anvender BB-Journal i døgninstitutioner og værksteder m.m. Systemet afvikles via Lemvig kommunes servere.

Institutioner bruger BB-Journal som deres værktøj i det daglige arbejde i forhold til den pædagogiske plan og deres behandlingsplaner. Kommunens overordnede procedurer og kvalitetskrav er integreret i bl.a. medicinmodulet samt ved anvendelse af magtanvendelsemodulet i hele kommunen.