Journalsystem

 

Systemet:

BB-J leveres som et windowsprogram med webbaserede moduler. Systemet afvikles via en SQL database. De mobile moduler afvikles via sikre forbindelser.  

 
 

BB-J

BB-Journal til understøttelse af det daglige arbejde med borgerne.

Daglige observationer Handleplan med effektmåling Dokumentation Medicinkort med opkobling til DLI Magtanvendelse Kommunikation med borger/ pårørende

Udbytte

Sammenhæng (et system – en database) Overblik Tidsbesparelse

Snitflader

BB-J bygger på åbne standarder og har en række snitflader til diverse databaser og andre fagsystemer bl.a.:

DPR / CPR register HR systemer Danmarks Statistik Statens Arkiver Tilbudsportalen Office pakken Medcom DLI – Medicin.dk

 
   

Kommunikation

Der er flere muligheder for kommunikation bl.a.:

Via EasyIntra – et intranet til personale og pårørende. SMS via vores leverandør, Mail direkte fra BB-J, Infoskærm.
   
 
Statistikker

BB-J anvender en SQL database, hvorfor alle data er tilgængelig i den sammenhæng man ønsker.
BB-J har en rapportgenerator der kan generere de ønskede rapporter.
Disse kan evt. overføres til Excel.
Der vil være mulighed for at anvende SQL Report Services.
Der vil også være mulighed for at etablere snitflader til andre fagsystemer og
Ledelsesinformations systermer.

 

 

Stamkort

Fælles stamkort med data fra bl.a. CPR/DPR.
Mulighed for at trække data til brug for indberetning,
statistik etc.
Kommunikation via email til borgerens netværk.

 

 
 

Dokumentation

Et skærmbillede indeholder alle informationer, der
vedrører borgeren.
Log-in styret i åbningstidspunkt.
Ved hjælp at ikoner får man overblik over de registreringer
der er foretaget i en periode.
Flere søgefunktioner er mulige f.eks. på:
Fokusområder/indsatsområder Søgeord Fritekst

Individuel-/udviklings-plan

Ud fra handleplanen opretter man de delmål, der arbejdes med.
Ved hjælp af registreringer kan man følge udviklingen på det
enkelte delmål og foretage evalueringer .
Opfølgning på delmål ved hjælp af grafisk visning
Disse bruges både som dokumentation, men også som et visuelt værktøj.

 
 

 

Indikatormodul

Med indikatormodulet kan man følge en enkelt borgers registreringer og
sammenligne med flere borgere, f.eks. afdelingsvis eller på hele tilbuddet.

Man opretter fælles indikatorer og kan måle en given periodes aktiviteter,
udvikling eller andre parametre.

 

Dokumenthåndtering

Overblik over borgerens dokumenter. Fælles skabeloner direkte i programmet. Arbejde i dokumentet direkte i programmet. Overfører direkte fra Outlook Alle kan have adgang til samme dokumenter 
 
 


 

Medicinhåndtering

Medicinmodulet giver jer en sikker og nem
måde at håndtere borgerens medicin på.
Medicinkort med alle relevante oplysninger,
der selvfølgelig kan printes ud.
Medicinplaner 

Styring af udleveret medicin, både fast
ordineret og PN, samt en historik, hvor i kan
dokumentere forbruget. Importering af data fra Dansk Lægemiddel
Instituts katalog (Medicin.dk)
Medcom

 

Tidsregistrering

Såfremt der er borgere der arbejder på beskyttede værksteder eller andet, tilbyder BB-J mulighed for en simpel tidsregistrering af såvel mødetider samt tidsforbrug på de enkelte opgaver.

Dette kan danne grundlag for beregning af arbejdsdusør.


Registreringen kan f.eks. foregå via en trykfølsom skærm, RFID kort m.m..

 
   

Økonomi

I BB-Journal kan man administrere borgerens økonomi med flere konti samt opsætte en godkendelsesprocedure.

Der er mulighed for at beregne husleje ud fra f.eks. m2

Administrere månedsregnskab for den enkelte med faste udgiftsposter og variable. Der afregnes via PBS.


Mulighed for at etablere et lokalt Betalingssystem f.eks. vedr. Arbejdsdusør.

Kalender

I BB-Journalen er der mulighed for athave styr på alle aftaler:Borgerkalender – der kan tilgås fradiverse platforme f.eks. tablets.Personalekalender – der kan tilgås fradiverse platforme f.eks. smartphones.Ressourcekalender – biler, lokaler, etc.Fælleskalender, der samler på tværsaf ovenstående og f.eks. vises påinfoskærme.Mulighed for advis via SMS