Børn sfo

EasyKom

Er et webbaseret system til digital fremmøderegistrering, daglig administration samt forældrekontakt.

Systemet bygger på åbne standarder således, at det giver mulighed for snitflader til kommunens øvrige administrative systemer.

Med EasyKom har DataSign formået at digitalisere de daglige opgaver i daginstitutioner uden, at det stiller store krav til medarbejdernes IT færdigheder eller til indkøb af hardware. 

EasyKom kan afvikles på PC’er, smartboard, tablets eller smartphones og er således tilgængeligt på kontoret, på stuerne eller ude på en aktivitet. Desuden er der EasyKom app til forældre og personale. 

 

   Med forældre app bliver ting meget lettere

Via forældreindgangen kan institutionen hurtigt og nemt kommunikere med forældrene. Siden kan åbnes direkte fra SkoleIntra med forældrenes eksisterende logins, fra nettet samt fra app. Herfra kan de vedligeholde telefon nr., mail adresse, svare på tilladelser, melde syg/fri/ferie, oprette påmindelser og meget mere.