Børn

 

EasyKom

er et webbaseret system til digital fremmøderegistrering, daglig administration samt forældrekontakt.

Systemet bygger på åbne standarder således, at det giver mulighed for snitflader til kommunens øvrige administrative systemer.

Med EasyKom har DataSign formået at digitalisere de daglige opgaver i daginstitutioner uden, at det stiller store krav til medarbejdernes IT færdigheder eller til indkøb af hardware. 

EasyKom kan afvikles på PC’er, smartboard, tablets eller smartphones og er således tilgængeligt på kontoret, på stuerne eller ude på en aktivitet. Desuden er der EasyKom app til forældre og personale. 

 
   

EasyIntra

daglig kontakt mellem forældre og institution

En forældre der har flere børn i dagtilbud i skal sende en besked til institutionen. Forælderen har med et login adgang til samtlige børn. Der skal sendes en vigtig besked vedrørende et af børnene.

Beskeden lander i en fælles indbakke i EasyKom, således er der sikkerhed for at beskeden bliver set.
- Hvis den markeres vises det på touchskærm vises den også ude på skærmen.

- Forælderen får besked i systemet når den sendte besked er læst af personalet.

- Beskeden kunne også være sendt via forældre App.